30. November 2021

Patzschke-Neubauprojekt in Berlin, Maybachufer 36-38, Bild: Patzschke Architekten